SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Dny evropského dědictví / European Heritage Days (EHD)

POZOR: Sdružení má již v provozu nové webové stránky www.historickasidla.cz ,

tam se budou i registrovat a přihlašovat památky a akce k EHD 2014.

 Přihlašování památek k EHD
1. Otevřete stránky http://www.historickasidla.cz /
2. V levém menu zvolíme Přihlášení nebo Registraci
a. Přihlášení - v případě, že jste již registrovaní, vyplníte uživatelské jméno, heslo a potvrdíte tlačítkem přihlásit se
b. Registrace – pokud jste novým uživatelem, zvolte tlačítko Registrace.
Vyplňte požadované údaje a potvrďte tlačítkem Registrovat a přihlásit se. Na email, který jste uvedli, Vám přijde potvrzení Vaší registrace
3. Pokud máte přihlašovací údaje, přihlaste se
Otevře se Vám prostředí Vašeho uživatelského profilu, kde můžete provádět následující úkony:
a. Změna hesla
v případě potřeby si můžete změnit heslo
b. Fakturační údaje
U hlavních údajů správně vyberte typ organizace (přímo souvisí se stanovením ceny)
Vyplňte kontakty a korespondenční adresu
Po vyplnění a kontrole položek data potvrďte tlačítkem Uložit
c. Přihlašování památek k EHD
Zde máte možnost: přihlásit památku nebo přidat akci k nepřihlášené památce
Přihlásit památku:

 

Ze seznamu vyberete památku, kterou chcete přihlásit. Kliknutím ji otevřete v prostředí, kde ji můžete upravit, editovat data, přidat obrázky. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko Uložit.
V případě, že jsme v rámci vyhledávání danou památku nenašli, využijeme tlačítka
Přidat novou památku:


Po otevření odkazu se zobrazí formulář, do kterého je třeba vyplnit požadované údaje. Po vyplnění provedeme kontrolu a záznam uložíme.
Vámi vybrané památky se Vám zobrazí ve Vašem uživatelském profilu, kde s nimi můžete dále pracovat - editovat je a přidávat jim akce.

Přidat akci k nepřihlášené památce:
Můžete přidat akci i k nepřihlášené památce. Po otevření odkazu Přidat akci k nepřihlášené památce vyplníte požadované údaje. U položky místo konání vyberete jiné. Kompletní zápis potvrdíte tlačítkem Uložit akci.
d. Objednávka k EHD
Pokud jste přihlásili památku tak se Vám současně vytvoří i objednávka. Cena za registraci památky je předvyplněna, neboť souvisí s fakturačnímu údaji, které jste již vyplnili (případně se k nim můžete vrátit a upravit je). V rámci objednávky můžete doobjednat nabízené položky v požadovaném množství.
Pokud jste objednávku dokončili a provedli jste její kontrolu, potvrďte ji tlačítkem

Pokud jste neobjednali žádnou zpoplatněnou službu, zobrazí se pouze

e. Předchozí objednávky k EHS
zde se vytváří seznam objednávek, kde je i odkaz Zobrazit fakturu
Fakturu si zkontrolujte, vytiskněte a proveďte její úhradu.

f. Pokud je objednávka uzavřena, je vystavena faktura. V tuto chvíli již nelze provádět v uzavřené objednávce žádné úpravy a editace.
 

 

Zde pouze staré ročníky

Online Catalogue

Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.Dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days )  jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

Novinkou v roce 2012 byla spolupráce s firmou Seznam.cz, která připravila mobilní aplikaci umožňující plánovat návštěvu a prohlížet památky přihlášené k EHD 2012 účastníkům akce přímo ve svých mobilech. Připravujeme i rok 2013.

 http://www.smobil.cz/cz/mobilni-mapy/#stahnout , ke stažení:   http://www.smobil.cz/cz/mobilni-mapy/

Historie - ročník 2013

Seznamy dle krajů
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

 

Jak použít naši e-mapu

Členy Sdružení jsou města, městské části a obce, prokliknutím v naší e - mapě na příslušný kraj, se Vám otevře zvětšená mapa kraje a poté již můžete myší najet na jednotlivá města. Všechna města mají vytvořenou tzv. kartu města, kde naleznete základní informace o městě, jeho historii, památkách či osobnostech.

Vyberte prosím kraj (vlevo na mapce)